Сигурност на системата / Симулация на пробив и атака