Сигурност на данните / Сигурност, ориентирана към данните