arrow iconНазад към всички доставчици
Sentinel One

Sentinel One

map pin iconАдрес: 444 Castro Street, Suite 400, Mountain View, CA 94041, United States

phone iconДолен -5455

email iconДоставчик на имейл

SentinelOne е пионер в предоставянето на автономна сигурност за крайната точка, центровете за данни и облачните среди, за да помогне на организациите да осигурят своите активи със скорост и простота. SentinelOne обединява превенцията, откриването, реакцията, санирането и криминалистите в една платформа, задвижвана от изкуствен интелект.

Последни ресурси от Sentinel One