arrow iconНазад към всички доставчици
Netwrix

Netwrix

map pin iconАдрес: 300 Spectrum Center Driver, Suite 200, Irvine, CA 92618, United States

phone iconДолен 1-949-407-5125

email iconДоставчик на имейл

Netwrix дава възможност на специалистите в областта на информационната сигурност и управлението да предявяват отново иск за контрол върху чувствителни, регулирани и критични за бизнеса данни, независимо къде се намират. Над 11 500 организации по целия свят разчитат на Netwrix решения за осигуряване на чувствителни данни, реализиране на пълната бизнес стойност на съдържанието на предприятието, провеждане на одити за съответствие с по-малко усилия и разходи и увеличаване на производителността на ИТ екипите и служителите, работещи в областта на знанието.

Последни ресурси от Netwrix