arrow iconНазад към всички доставчици
Datto

Datto

map pin iconАдрес: 101 Merrit 7, 7th Floor, Norwalk, Connecticut, 6851, United Kingdom

phone iconДолен +1 888 294 6312

email iconДоставчик на имейл

Datto е награден доставчик на решения за архивиране, възстановяване при бедствия (BDR) и интелигентна непрекъснатост на бизнеса (IBC), предоставяйки най-добрата в класа технология и поддръжка на своите 5000 + канални партньори. Datto е единственият доставчик на хибридни облаци BDR / IBC, който осигурява незабавна виртуализация на място и извън него, проверка на резервно копие на екрана и обслужва нуждите на SMB.

Последни ресурси от Datto