BlackBerry
flow-image

Ръководство за предотвратяване на вътрешна заплаха

Този ресурс се публикува от BlackBerry

В един идеален свят доверието никога не би било нарушено. Киберзащитата би била непробиваема. Никой служител не би се държал злонамерено или не би допуснал компрометиране на системите си поради небрежност или невнимание. По този начин няма да има нужда организациите да наблюдават или управляват вътрешни рискове. За съжаление доказателствата в този документ очертават различна картина. Вътрешните заплахи се увеличават бързо както по отношение на честотата, така и на въздействието си. Няма прости решения. BlackBerry препоръчва на организациите да започнат с преразглеждане на съществуващите контроли и процеси за сигурност, за да оценят пригодността им за управление на вътрешните рискове. Следва да се внедрят решения от следващо поколение за ЕПП и ЕДР, които използват изкуствен интелект (AI), машинно обучение (ML) и автоматизация за намаляване на вътрешните заплахи, преди те да прераснат в големи инциденти със сигурността.

Изтегляне

box-icon-download

*задължителни полета

Моля, приемете условията

С искането за този ресурс се съгласявате с нашите условия за ползване. Всички данни са защитени от нашата Политика за защита на личните данни. Ако имате някакви допълнителни въпроси, моля, изпратете имейл на dataprotection@headleymedia.com.

Свързани категории Реагиране на инциденти, Управлявано откриване и реакция, Шифроване, Защита на крайната точка